Українські народні пісні

ДРЕМЛЕ СВАШКА, ДРЕМЛЕ
Українська народна пісня

Дремле свашка, дремле,
Чого ж вона дремле?
Всю нічечку не спала,
Сорочечку латала,
Пішла танцювати —
Погубила лати.

Походження та примітки

Дремле свашка, дремле. БО, од. зб. 186, арк. 100, № 37. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 84.