Українські народні пісні

ДРУЖБОНЬКИ, ДРУЖБОНЬКИ
Українська народна пісня

Дружбоньки, дружбоньки,
Наші голубоньки!
Чи були в місті?
Чи купили пісні?
Просимо вас!

Походження та примітки

Дружбоньки, дружбоньки. БО, од. зб. 186, арк. 100, № 43. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 83.