Українські народні пісні

ДРУЖБОНЬКУ, ГОЛУБОНЬКУ
Українська народна пісня

Дружбоньку, голубоньку,
Дай же нам хоть крайнюю
Шишечку короваю!
А як не даси —
Додому не неси,
Бо я в бору
Тебе перейму
Кониченька одніму
Старшому боярину подарю.

Походження та примітки

Дружбоньку, голубоньку. БО, од. зб. 186, арк. 99. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 85.