Українські народні пісні

ЕЙ, А НА ГОРІ МАЛЮЮТЬ ТАМ МАЛЯРІ
Українська народна пісня

Ей, а на горі малюють там малярі,
Малюють там черевички про молоді дівчата.

— Ей, мамо ж моя, пожичте мі таляра,
Черевички вимінити од младого маляра.

— Ей, дівко моя, било сой заробити,
Черевички от младого маляра вимінити.

Українська народна пісня ЕЙ, А НА ГОРІ МАЛЮЮТЬ ТАМ МАЛЯРІ — ноти
ЕЙ, А НА ГОРІ МАЛЮЮТЬ ТАМ МАЛЯРІ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

ЕЙ, А НА ГОРІ МАЛЮЮТЬ ТАМ МАЛЯРІ. В.

«Українські народні пісні Пряшівського краю», кн. I, сторінка 274 (з мелодією).

Варіанти

 • Wacław z Oleska, Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego, Львів, 1833, сторінка 424, ч. 296
 • Демко, сторінка 672, № 5
 • «Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. I—III, М., 1878 (ч. III має 1 і 2 відділи), II, сторінка 210, ч. 57
 • «Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. I—III, М., 1878 (ч. III має 1 і 2 відділи), т. III, сторінка 512
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінка 15, ч. 42
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінка 1193, ч. 12
 • «Угро-русские народные песни. Собраны д. чл. Г. А. де Волланом». — «Записки имп. русского географического общества по отделению этнографии», т. XIII, вып. I, СПб., 1885 (і окр. відбитка)., сторінка 206, ч. 105
 • «Галицько-руські народні пісні з мелодіями. Зібрав у селі Ходовичах Іван Колесса. — «Етнографічний збірник», т. XI, Львів, 1901, сторінка 472, ч. 2
 • Ф. Колесса, Народні пісні з Південного Підкарпаття. Тексти й мелодії із вступною розвідкою. — Науковий збірник «Просвіти», Ужгород, 1923, сторінка 32 (мелодія)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 29—3, одиниця зберігання 229, арк. 166 (з Ровенщини)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 30—3, одиниця зберігання 56, арк. 91 (запис. М. Сергіїв 1922 р. на Полтавщині).

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Дівчата і парубки. Залицяння. Кохання
 • Ліниві, безгосподарні дівчата