Українські народні пісні

ЖИВ БУВ — НЕ ЛЮБИЛА
Українська народна пісня

Жив був — не любила,
І вмер — не тужила,
І на лавці лежить —
І не буду тужить.
І на лавці лежить —
І не буду тужить.
Як у яму опустила,
І слізоньки не вронила,
Засипала, закопала
Ще й ногами притоптала,
Ще й ногами притоптала,
Отакечки приказала:
— По могилі туп-туп,
Лежи, старий, тут-тут,
А я, молоденька,
Гуляти раденька!
Цибулею подзвонила,
А тютюном покадила,
А часником поминала,
Бо гіркую долю мала,
Ще й музику найняла,
І бесіду провела:
— Отак тобі, стерво, спати,
Коли не вмів шанувати!

Походження та примітки

ЖИВ БУВ — НЕ ЛЮБИЛА. Г.

Запис. Г. С. Неводовський в селі Євминка Остерського повіту на Чернігівщині.

Б. Гринченко, Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях, т. III, Чернигов, 1899, сторінка 332.

Варіанти

 • Альманах «Ластівка», 1841, сторінки 342—343, ч. 4
 • «Либретто малороссийских, польских, чешских, молдаванских, болгарских, сербских и червонорусских песен и романсов репертуара малороссийского певца С. Д. Паливода-Карпенко», СПб., 1858, ч. 17
 • «Старосветский Бандуриста. Собрал Н. Закревский», кн. I, М., 1860, ч. 108
 • Альманах «Чайка», К., 1876, ч. 29
 • «Zbiór wiadomości do antropologii krajowej», Краків, 1877-1895.», 1883, т. VII, сторінка 204, ч. 55
 • А. Бигдай, Материалы к изучению Кубанского казачьего войска. Песни кубанских и терских казаков, М., в. 1—4, 1896; в. 5—7, 1897; в. 8—12, 1898, в. 3, 1896, сторінка 322 (з мелодією)
 • «Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. I—III, М., 1878 (ч. III має 1 і 2 відділи), III, сторінка 205
 • «Пісні Явдохи Зуїхи. Запис. Гнат Танцюра. Упорядкування, передмова та примітки В. А. Юзвенко, М. Т. Яценко, редакція та упорядкування нотних матеріалів 3. І. Василенко. Відповідальний редактор О. І. Дей», К., 1965, сторінки 429, 496
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 8-к2, одиниця зберігання 40, арк. 49
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 29, одиниця зберігання 229, арк. 193.

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Нерівне подружжя. Подружня зрада
 • Старий і молода, молодий і стара