Українські народні пісні

ЖИТО, ЖИТО, ЖИТО — НЕ ПОЛОВА
Українська народна пісня

Жито, жито, жито — не полова,
Чом дівчину не любити, коли чорноброва?
Жито, жито, жито — не пшениця,
Чом дівчину не любити, коли чепуриться?
Залицявся до чужої жінки,
Питається, чи має присінки?
Ой у тебе воли і корови,
А у мене тільки чорні брови.
Ой у тебе воли поздихають,
А у мене брови не злиняють.
Ой у тебе сукна (і обнови),
А у мене тільки чорні брови.
Зажурилась сидя на порозі,
Всі козаки дома, а мій у дорозі.
Ох, ох, ох, що ж мені робити,
Як не пійду, буде мене бити.
Що ж я маю бідная чинити,
Що ж я маю бідная робити?
Кого вірно люблю, з тим не можу жити!

Походження та примітки

БО, од. зб. 187, арк. 168. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 91 та 302 відповідно.