Українські народні пісні

ЗАГРАЙ МІ, ГУДАКУ, ГЕЙ, ЗАГРАЙ МІ ДО КРАСИ
Українська народна пісня

Заграй мі, гудаку, гей, заграй мі до краси,
Най си витанцюю, ей, свої млоди часи. (Двічі)

Ей, не ужили краси мої млоди літа,
Ей, не ужили світа, не ужили світа. (Двічі)

Дружба я си, дружба, а капелюша не мам,
Часи ся змінили, гей, і люде з нима. (Двічі)

Часи ся змінили, няньове постаріли.
А нами керує, де лем вітер подує. (Двічі)

Капелюша не мам, ей, ани при нім перка,
І палички не мам, ей, чим я буду черкав. (Двічі)

Загуляти не мож при гушельках, при басах,
Піти в потрясаним, ей, як в дідових часах. (Двічі)

Гушлі не заплачут, ей, баси не загудут.
За коханим крайом тугу мі не розведут. (Двічі)

Українська народна пісня ЗАГРАЙ МІ, ГУДАКУ, ГЕЙ, ЗАГРАЙ МІ ДО КРАСИ — ноти
ЗАГРАЙ МІ, ГУДАКУ, ГЕЙ, ЗАГРАЙ МІ ДО КРАСИ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

Виконували хлопці і дівчата, село Білянка

Антологія лемківської пісні /Упорядник М. Байко/. — Львів, Видавнича фірма «Афіша», 2005