Українські народні пісні

ЗАРІЧЧАНЕ-ДУКАЧІ, ІДІТЬ НАВКУЛАЧКИ
Українська народна пісня

Заріччане-дукачі, ідіть навкулачки,
Як дамо по кулаку — полізете рачки.

Походження та примітки

Заріччане-дукачі, ідіть навкулачки. Записано від Єфр. Комнацької. БФ-1, арк. 83, № 10. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 14 аркуші під 10 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К. : Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 60.