Українські народні пісні

ЗАСПІВАЙМО СИ В КАНАДІ
Українська народна пісня

Заспіваймо си в Канаді,
Хоч робота нам не в ладі.
Бо тут панів вже не маєм,
Та й си пісню заспіваєм.

Ту пшениця росте гарно,
Вовес, ячмінь, як звичайно.
Бараболі є великі,
Грушки, вишні ростут дикі.

Є пожички, є горіхи,
Мают діти досить втіхи,
Ягід, малин подостатком,
Ще й підпеньок на додаток.

Але тутка, тра сказати,
О що тутка не тра дбати:
Як посієш, то не буде,
Пусті будут твої труди.

Кукурудза не доходит,
А вогирки мало роде,
За гарбузи тра забути,
Бо мороз їм не даст бути.

Походження та примітки

Друк, за збіркою: Reading in Canadian Slavic Folklore. — I Texis in Ukrainian by I. B. Rudnickyi. — Winnipeg, 1958. — C. 62. — 75.