Українські народні пісні

ЗАХОТІЛА СТАРА БАБКА СИЛЬНЕ БАГАТІТИ
Українська народна пісня

Захотіла стара бабка сильне багатіти,
Посадили куроп’яту, щоб вивела діти.

Ще ж бо не світ, ще ж бо не світ, ще ж бо не світає,
А вже баба куроп’ята надвір виганяє.

А вигнала стара баба куроп’ята пасти,
Сама сіла під призьбою кужелину прясти.

Хмарка йде, хмарка йде, дощик накрапає,
А вже баба куроп’яти до хати зганяє.

А ще ж не догнала, троє надтоптала,
На четверте спіткнулася, а на п’яте впала —
Вся праця пропала.

Сіла бабка на печі та і борщик хлепче,
А куриця під полом та й до баби шепче:

— Ой бабусю, бабусю, що будеш робити?
Як приїде дід із ліса, буде бабу бити.

А приїхав дід із ліса до свойого дому,
Питається своєй бабки про свою худобу.

— Ой дідусю, дідусю, не винна я буду:
Я вигнала надвір пасти, — наврочили люди.

А вискочив дід надвір та вхопив притику,
Побив бабу, поломив до самого пипу.

— Бодай тобі, дідусю, права рука всохла:
Побив мене, поломив, мало я не здохла.

Бодай тобі, дідусю, головка облізла:
Побив мене, поломив, що й з печі не злізла.

Сіла бабка під припічком аж у затдіїнку,
Як погляне дід на бабу — ще й краща за дівку.

— А вберися, бабусю, в зеленеє зілля,
Нехай же я поведу хоць раз на весілля.

Захотіла вража баба сильне молодіти,
Натикала за халяви зеленої рути.

Взяв дід бабку за ручку попід чесну вроду,
Вивів її на місток — шелеп к чорту в воду!

— Отут, бабко, кайся, отут не лякайся,
Отут біжуча водиця, отут і вмивайся.

А що баба блисне, то дід дручком свисне,
Булькотала, булькотала, бо вже раком стала.

А став дід на мості та в долоні плеще:
— Хвалю бога, втопив бабу, оженюся я ще.

А йде дід додому та тропачка ріже,
А як гляне назад себе — баба з води лізе.

Взяв дід бабу за ручку, завів її у світлицю,
Поважав, як сам знав, перву молодицю —

Як ся дід оглядів, к чорту не годиться.
Взяв дід бабу за ручку та повів її в сад —

Колючий виноград: — Отут, бабка, кайся,
По цім винограді хоць раз покачайся.

Ой місяця октября припала пороша,
Тим дід бабку полюбив, що бабка хороша:

І сліпа, і крива, ще й без руки правой, —
Ой ще ж бо я не видав такой бабки бравой.

А дід бабку спорядив на припічку посадив,
Справив їй кожушок то з кицьок, то з пацьок,
Аби бабі кожушок.
— Ой дивися, бабусю, як то красно в кожусі.

Походження та примітки

ЗАХОТІЛА СТАРА БАБКА СИЛЬНЕ БАГАТІТИ. Б.

Запис. В. Боржковський в 1880-х роках на Вінниччині від лірника А. Димнича.

Журнал «Киевская старина», 1882 — 1906, 1889, т. 26, сторінки 698—699.

Пісня належала до кобзарського і лірницького репертуару.

Варіанти

 • «Народные южнорусские песни. Изд. Амвросия Метлинского», К., 1854, сторінка 472
 • «Ужинок рідного поля, вистачений працею М. Г[атцука]», М., 1857, сторінки 66, 108—110
 • «Сб. памятников нар. творч. Сев.-Запис. края», в. 1, сторінки 162—163, ч. 162
 • «Старосветский Бандуриста. Собрал Н. Закревский», кн. I, М., 1860, ч. 177
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінки 1130—1131, ч. 88
 • В. Александров, Нар. співаник найкращих укр. пісень, сторінка 52
 • «Малороссийские народные песни, собранные проф. Д. И. Эварницким в 1878—1905 гг.», Екатеринослав, 1906, сторінки 749—750
 • «Праці т-ва дослідників Волині», т. XIV, 1920, сторінка 143, ч. 6
 • Українська народна пісня. Упорядкував А. Хвиля», К., 1936, сторінка 472 (з мелодією)
 • «Українські народні пісні», кн. I, II, «Мистецтво», К., 1955, II, сторінки 221—222 (з мелодією)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 28, одиниця зберігання 580, арк. 146
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 14—3, одиниця зберігання 358, арк. 11 (з мелодією)
 • Материалы для изучения быта и языка русского населения Сев.-Зап. края. Собраны и приведены в порядок П. В. Шейном, т. I, ч. I, СПб., 1887, т. I, ч. I, сторінка 505.

Музичні обробки

 • Г. М. Концевич, 25 малорусс. трехголосных песен, М., 1907, сторінка 17
 • Т. Безшлях, Укр. метелики, зб. 3.

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Баби і діди. Химери старих