Українські народні пісні

ЗЕЛЕНАЯ ХМЕЛИНОНЬКА НА ЯР ПОВИЛАСЯ
Українська народна пісня

Зеленая хмелинонька на яр повилася,
Молодая дівчинонька в козака вдалася:
Які руки, такі й ноги, така й головонька,
Як зійдемось докупоньки — люба розмовонька.
Пішла наша розмовонька у плин за водою,
Ой ти великий, я маленька — не зійду з тобою,
А хоч ізійду не зійду — не порівняюся,
Ой тільки серцю одрадоньки, що женихаюся.
Женихався — не сміявся, думав, моя буде.
Ой десь вона із іншими, як голубка гуде.
Нехай гуде, нехай гуде, вона нагудеться:
Як піймаю, приборкаю — нехай не сміється.
Молодая дівчинонька пшениченьку жала,
Вона жала, пильнувала, в степу ночувала.
Бодай тая степовая могила запала,
Я під нею ніч ночувала, вечерю втеряла.
Утеряла вечір вчора, утеряю ще й сьогодні,
Не приходив милий вчора, не буде й сьогодні *.

Походження та примітки

Зеленая хмелинонька на яр повилася. БФ-1, арк. 5, № 6. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 243 аркуші під 6 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

* В іншому списку кінець цієї пісні такий:

— Утеряла вечір вчора, утеряю й другий,
Не дав милий порадоньки, серцю одрадоньки!
— Яку ж тобі, дівчинонько, пораду давати?
Стели, серце, білу постіль, лягай зо мной спати:
Одну ручку у головку, другою обняться,
Обняться, обняться да й поцілуваться.
Да не буде ніхто знати, тільки одна мати,
Да не буде рідна мати нікому казати.
— Добра була, що забула, тепер ізгадала,
Четвертая неділенька, як з милим стояла.
Ой стояла, розмовляла да й правди не сказала,
Тоді ж тобі, миленький, правдоньку скажу,
Як свою білу ручку да з твоєю зв’яжу.

Прим. Ф. Бодянського.

Скорочений варіант цієї ж пісні — рядки 1-8, 15-16, 21-23 записав О. Бодянський (БО, од. зб. 187, арк. 168. БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 97.