Українські народні пісні

ЗНАТЬ МАРИНОЧКУ, ЗНАТИ
Українська народна пісня

Знать Мариночку, знати,
У котрій живе хаті:
Черчиком (обсіяна),
Калиною (обсаджена).

Походження та примітки

Знать Мариночку, знати. БО, од. зб. 186, арк. 100, № 55. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Варіанти цієї пісні містяться у збірках Залеського (Wacław z Oleska. Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego. Lwów, 1833, с. 7.), Жеготи Паулі (Pieśni ludu ruskiego. Zebral Pauli Ign. Zegota, t. 1. Lwów, 1839, c. 86.), Доленги-Ходаковського (Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковського (упорядники О. І. Дей, Л. Малаш). К., 1974, с. 373.).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 87.