Українські народні пісні

КАЗАВ МЕНІ БАТЬКО, ЩОБ Я ОЖЕНИВСЯ
Українська народна пісня

Казав мені батько, щоб я оженився,
Щоб по ночах не ходив та й не волочився.

Коли б батько добрий та й взяв батіг довгий
Та й став сина научать, щоб не ходив до дівчат.

— Перестань, козаче, до мене ходити,
Чи не стануть, перестануть вороги гудіти.

— Ой не перестануть, доки не достану
Білих ніг, чорних брів, хорошого стану.

Походження та примітки

КАЗАВ МЕНІ БАТЬКО, ЩОБ Я ОЖЕНИВСЯ. А.

Запис. С. Рокосовська в селі Юрківщина на Волині.

«Zbiór wiadomości do antropologii krajowej», Краків, 1877-1895.», 1883, т. VII, сторінка 205, ч. 57.

Варіанти

 • М. Лисенко, Зб. укр. пісень, в. 2, 1873, № 19
 • «Пісні Явдохи Зуїхи. Запис. Гнат Танцюра. Упорядкування, передмова та примітки В. А. Юзвенко, М. Т. Яценко, редакція та упорядкування нотних матеріалів 3. І. Василенко. Відповідальний редактор О. І. Дей», К., 1965, сторінка 305
 • Ludvik Kuba, Slovanstvo ve svych zpevech, Прага, 1885—1889, книга VI, вид. друге 1922.
 • «Живі струни», Чернігів, 1895, сторінка 51, ч. 57.

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Дівчата і парубки. Залицяння. Кохання
 • Волоцюги, джиґуни

КАЗАВ МЕНІ БАТЬКО, ЩОБ Я ОЖЕНИВСЯ
Українська народна пісня

Казав мені батько, щоб я оженився,
Щоб по ночах не ходив да й не волочився.
А я хлопець гарний да й не волочуся,
Де дівчат почую, там переночую,
А де вечорнички, по чотири нічки,
По чотири да по п’ять — хочу дівчину узять.

Походження та примітки

КАЗАВ МЕНІ БАТЬКО, ЩОБ Я ОЖЕНИВСЯ. В.

Запис. Н. Олійник в 1927—1930 рр. на Чернігівщині.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 1—7, одиниця зберігання 839, арк. 200.

Варіанти

 • М. Лисенко, Зб. укр. пісень, в. 2, 1873, № 19
 • «Пісні Явдохи Зуїхи. Запис. Гнат Танцюра. Упорядкування, передмова та примітки В. А. Юзвенко, М. Т. Яценко, редакція та упорядкування нотних матеріалів 3. І. Василенко. Відповідальний редактор О. І. Дей», К., 1965, сторінка 305
 • Ludvik Kuba, Slovanstvo ve svych zpevech, Прага, 1885—1889, книга VI, вид. друге 1922.
 • «Живі струни», Чернігів, 1895, сторінка 51, ч. 57.

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Дівчата і парубки. Залицяння. Кохання
 • Волоцюги, джиґуни

КАЗАВ МЕНІ БАТЬКО, ЩОБ Я ОЖЕНИВСЯ
Українська народна пісня

Казав мені батько,
Щоб я оженився,
По досвітках не ходив
Та й не волочився.
По досвітках не ходив
Та й не волочився.

А я козак добрий
Та й не волочуся,
Де дівчину чую,
Там нічку ночую,
А де молодички,
Там я і дві нічки.

Покіль не женився,
Потіль не журився,
Ні ложкою, ні мискою,
Ні третьою колискою.
Ні ложкою, ні мискою,
Ні третьою колискою.

А як оженився,
Так і зажурився
Ложкою і мискою
Ще й третьою колискою.
Ложкою і мискою
Ще й третьою колискою.

Як прийшов у хату,
Одно каже: «Тату!»
Одно каже: «Тату!»
Друге каже: «Папи!»
Жінка каже: «Бери шапку,
Тікай к чорту з хати!

Тікай к чорту з хати
У поле орати,
Я ж собі, молоденька,
Піду погуляти».
Я ж собі, молоденька,
Піду погуляти».

Гуляла, гуляла
Та й нагулялася,
Усипала борщу в глечик,
В поле поплелася.
Усипала борщу в глечик,
В поле поплелася.

Ходила, ходила,
Світоньком нудила,
Та не знайшла орача,
Додому прибігла.
Та не знайшла орача,
Додому прибігла.

Як прийшла додому,
Лягла серед долу,
Лягла, лягла, лягла, лягла,
Лягла серед долу.
Лягла, лягла, лягла, лягла,
Лягла серед долу.

Лягла серед долу,
Дриґає ногою,
Дрига, дрига, дрига, дрига,
Дриґає ногою.
Дрига, дрига, дрига, дрига,
Дриґає ногою.

Українська народна пісня КАЗАВ МЕНІ БАТЬКО, ЩОБ Я ОЖЕНИВСЯ — ноти
КАЗАВ МЕНІ БАТЬКО, ЩОБ Я ОЖЕНИВСЯ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

КАЗАВ МЕНІ БАТЬКО. А.

Запис. в м. Чернігові.

М. Лисенко, збірник укр. пісёнь, в. 2, К., 1905, № 21 (з мел).

Варіанти

 • М. Лисенко, Зб. укр. пісень, в. 2, 1873, № 19
 • «Пісні Явдохи Зуїхи. Запис. Гнат Танцюра. Упорядкування, передмова та примітки В. А. Юзвенко, М. Т. Яценко, редакція та упорядкування нотних матеріалів 3. І. Василенко. Відповідальний редактор О. І. Дей», К., 1965, сторінка 305
 • Ludvik Kuba, Slovanstvo ve svych zpevech, Прага, 1885—1889, книга VI, вид. друге 1922.
 • «Живі струни», Чернігів, 1895, сторінка 51, ч. 57.

Музичні обробки

 • Г. М. Концевич, 25 малорусских четырехголосных песен, в. 6, 1913, сторінка 30
 • Шуточные песни, М., 1962, сторінка 143.

Варіанти

 • Б. Гринченко, Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях, т. III, Чернигов, 1899, сторінка 295, ч. 570
 • Михаил Врабель, Русский соловей, Собрание народных песней на разных угро-русских наречиях, Ужгород, 1890, сторінки 47—48
 • «Етнографічний збірник», Львів, 1895 — 1929, т. IX, сторінка 150, ч. 55.

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Сімейне життя. Вади чоловіків і жінок
 • Життя парубком і жонатим, дівчиною і замужем