Українські народні пісні

КАЗАВ МЕНІ ТАТО, ЩОБ Я ОЖЕНИВСЯ
Українська народна пісня

Казав мені тато, щоб я оженився,
Щоб поночі не ходив та не волочився.

А я добрий хлопець та не волоцюга,
Де дівчину чую, там нічку ночую.

Де дівчата ладні, там ночую два дні,
А де кострубаті, втікаю з-під хати.

Походження та примітки

КАЗАВ МЕНІ ТАТО, ЩОБ Я ОЖЕНИВСЯ. Б.

Запис. Стефановський 1881 р. від селян, що живуть на берегах р. Смотрич.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд Російського географічного товариства, арк. 4.

Варіанти

  • М. Лисенко, Зб. укр. пісень, в. 2, 1873, № 19
  • «Пісні Явдохи Зуїхи. Запис. Гнат Танцюра. Упорядкування, передмова та примітки В. А. Юзвенко, М. Т. Яценко, редакція та упорядкування нотних матеріалів 3. І. Василенко. Відповідальний редактор О. І. Дей», К., 1965, сторінка 305
  • Ludvik Kuba, Slovanstvo ve svych zpevech, Прага, 1885—1889, книга VI, вид. друге 1922.
  • «Живі струни», Чернігів, 1895, сторінка 51, ч. 57.

Джерело

Тематичні розділи

  • Жартівливі пісні
  • Родинно-побутові пісні
  • Дівчата і парубки. Залицяння. Кохання
  • Волоцюги, джиґуни