Українські народні пісні

КАЗАЛА МЕНІ МАТИ ЗЕЛЕНЕ ЖИТО ЖАТИ
Українська народна пісня

Казала мені мати
Зелене жито жати,
А я жита не жала,
В борозеньці лежала.

Хлопці з поля йшли,
Мя в борозні найшли,
Принесли мя додому,
Положили в комору.

Я з комори та в контору —
До писаря молодого.
Писар пише і малює,
Обернеся і цілує.

— Писарчику, любче!
Цілуй мене лучче,
Цілуй мене, як сам хоч,
Головоньки не мороч!

Українська народна пісня КАЗАЛА МЕНІ МАТИ ЗЕЛЕНЕ ЖИТО ЖАТИ — ноти
КАЗАЛА МЕНІ МАТИ ЗЕЛЕНЕ ЖИТО ЖАТИ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

КАЗАЛА МЕНІ МАТИ. Г.

Запис. О. Стефановський 1881 р. від селян, що живуть на березі річки Смотрич.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд Російського географічного товариства, арк. 89—90.

Мелодія

 • «Етнографічний збірник», Львів, 1895 — 1929, т. XXI, ч. 332.

Варіанти

 • Н. И. Новиков, Полное новое собр. рос. песен, в. IV, 1781, ч. 191
 • «Молодчик с молодкою на гулянье с песенниками...», 1790, СПб., сторінка 180
 • «Песенник (новый российский)...», СПб., 1791, в. 1, ч. 71
 • «Избранный песенник...», в. II, М., 1795, ч. 176
 • «Избранный песенник...», в. II, М., 1798, ч. 83
 • «Всеобщий новоизбранный песенник всех лучших рос. авторов», в. IV, М., 1805, ч. 14
 • «Новейший и полный рос. общенародный песенник», М., 1810, ч. 323
 • «Новейший отборный рос. песенник», М., 1817, ч. 118
 • «Новейший и отборнейший рос. всеобщий песенник», СПб., 1806, ч. 442
 • «Новейший и полный рос. общенародный песенник», М., 1810, ч. 321
 • «Новейший всеобщий и полный песенник», СПб., 1819, ч. 179
 • А. Терещенко, Быт русского народа, 127—128
 • «Ужинок рідного поля, вистачений працею М. Г[атцука]», М., 1857, сторінки 132—133
 • «Piesni, dumki i szumki ruskoho národa na Podoli, Ukraini i w Malorossyi, spysani i perelożeni pid musyku Ant. Kocipińskom», perwa sotnia, w Kijewie i Kaminci Pod., 1862, 5-й десяток, сторінка 29, ч. 10 (мелодія)
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, III, сторінки 249—250
 • «Старосветский Бандуриста. Собрал Н. Закревский», кн. I, М., 1860, ч. 166
 • О. Гулак-Артемовський, Народні українські пісні з голосом, К., 1868, ч. 12
 • Б. Гринченко, Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях, т. III, Чернигов, 1899, сторінка 660
 • «Малороссийские народные песни, собранные проф. Д. И. Эварницким в 1878—1905 гг.», Екатеринослав, 1906, сторінки 83—84
 • «Галицько-руські народні мелодії, зібрані Й. Роздольським, списав і зредагував С. Людкевич». — «Етнографічний збірник», т. XXI, ч. I, Львів, 1906; т. XXII, ч. II, Львів, 1908, XXI, сторінка 90 (мелодія)
 • «Етнографічний збірник», Львів, 1895 — 1929, т. XI, сторінка 73
 • Ludvik Kuba, Slovanstvo ve svych zpevech, Прага, 1885—1889, книга VI, вид. друге 1922..

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Дівчата і парубки. Залицяння. Кохання
 • Ліниві, безгосподарні дівчата