Українські народні пісні

КАЗАЛА МЕНІ МАТИ ЗЕЛЕНИЙ ЯЧМІНЬ ЖАТИ
Українська народна пісня

Казала мені мати
Зелений ячмінь жати:
— Жний, жний, моя доненько,
Жний, жний, й моє серденько.

Я ячменю не жала,
Б бороздоньці лежала:
— Лежи, лежи, моя доненько,
Лежи, лежи, моє серденько.

Сніпочок-єм нажала
До себе притуляла:
— Тули, тули, моя доненько,
Тули, тули, моє серденько.

Ячмінноє зерненько
Закололо в серденько:
— Терпи, терпи, моя доненько,
Терпи, терпи, моє серденько.

Ой та вже я терпіла,
Аж поки-м не зомліла:
— Млій, млій, моя доненько,
Млій, млій, моє серденько.

Щоб серце улічити,
Тра козака любити:
— Люби, люби, моя доненько,
Люби, люби, моє серденько.

Та ще би, моя мати,
З козаком погуляти:
— Гуляй, гуляй, моя доненько,
Гуляй, гуляй, моє серденько.

Ой а він хоче, мати,
Щоби му ручку дати:
— Давай, давай, моя доненько,
Давай, давай, моє серденько.

Походження та примітки

КАЗАЛА МЕНІ МАТИ. А.

Wacław z Oleska, Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego, Львів, 1833, сторінка 471.

У варіанті з книги А. Терещенко «Быт русского народа» (1840, ч. V, сторінки 127—128) в передостанній строфі: «Іще ж, моя мати, і волю йому давати».

Варіанти

 • Н. И. Новиков, Полное новое собр. рос. песен, в. IV, 1781, ч. 191
 • «Молодчик с молодкою на гулянье с песенниками...», 1790, СПб., сторінка 180
 • «Песенник (новый российский)...», СПб., 1791, в. 1, ч. 71
 • «Избранный песенник...», в. II, М., 1795, ч. 176
 • «Избранный песенник...», в. II, М., 1798, ч. 83
 • «Всеобщий новоизбранный песенник всех лучших рос. авторов», в. IV, М., 1805, ч. 14
 • «Новейший и полный рос. общенародный песенник», М., 1810, ч. 323
 • «Новейший отборный рос. песенник», М., 1817, ч. 118
 • «Новейший и отборнейший рос. всеобщий песенник», СПб., 1806, ч. 442
 • «Новейший и полный рос. общенародный песенник», М., 1810, ч. 321
 • «Новейший всеобщий и полный песенник», СПб., 1819, ч. 179
 • А. Терещенко, Быт русского народа, 127—128
 • «Ужинок рідного поля, вистачений працею М. Г[атцука]», М., 1857, сторінки 132—133
 • «Piesni, dumki i szumki ruskoho národa na Podoli, Ukraini i w Malorossyi, spysani i perelożeni pid musyku Ant. Kocipińskom», perwa sotnia, w Kijewie i Kaminci Pod., 1862, 5-й десяток, сторінка 29, ч. 10 (мелодія)
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, III, сторінки 249—250
 • «Старосветский Бандуриста. Собрал Н. Закревский», кн. I, М., 1860, ч. 166
 • О. Гулак-Артемовський, Народні українські пісні з голосом, К., 1868, ч. 12
 • Б. Гринченко, Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях, т. III, Чернигов, 1899, сторінка 660
 • «Малороссийские народные песни, собранные проф. Д. И. Эварницким в 1878—1905 гг.», Екатеринослав, 1906, сторінки 83—84
 • «Галицько-руські народні мелодії, зібрані Й. Роздольським, списав і зредагував С. Людкевич». — «Етнографічний збірник», т. XXI, ч. I, Львів, 1906; т. XXII, ч. II, Львів, 1908, XXI, сторінка 90 (мелодія)
 • «Етнографічний збірник», Львів, 1895 — 1929, т. XI, сторінка 73
 • Ludvik Kuba, Slovanstvo ve svych zpevech, Прага, 1885—1889, книга VI, вид. друге 1922..

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Дівчата і парубки. Залицяння. Кохання
 • Ліниві, безгосподарні дівчата