Українські народні пісні

КАМ’ЯНА ГОРО, ЧОМ ТИ НЕ ЛУПАЄШСЯ
Українська народна пісня

Кам’яна горо, чом ти не лупаєшся? (Двічі)
Дівко Наталко, чом не розплітаєшся? (Двічі)
Проси Миколу, щоб ізкинув кісочки, (Двічі)
Проси братика, щоб розв’язав гудзочки. (Двічі)

Українська народна пісня КАМ’ЯНА ГОРО, ЧОМ ТИ НЕ ЛУПАЄШСЯ — ноти
КАМ’ЯНА ГОРО, ЧОМ ТИ НЕ ЛУПАЄШСЯ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

Кам’яна горо, чом ти не лупаєшся. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, арк. 23.

Записана Гнатом Танцюрою протягом 1918—1930 рр.

Джерело

Тематичні розділи

  • Розплітання коси
  • Весільні пісні
  • Календарно-обрядові пісні