Українські народні пісні

КАЧАВСЯ ВІНОК З ЛАНУ

Качався вінок з лану (Двічі)
Аж під панову браму,
З-під брами під стодолу, (Двічі)
З-під стодоли під комору.

Походження та примітки

Качався вінок з лану. Записано у 1921 р. від Явдохи Зуїхи, Марущачки, Мотрі Польової і Тихоні Бевзихи в с. Зятківцях. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, од. зб. 28, арк. 6.

Мелодія ОЙ КАЗАЛА НАМ НИВКА

Джерело

Тематичні розділи

  • Обжинкові пісні
  • Календарно-обрядові пісні