Українські народні пісні

КОЗАЧЕНЬКО ВПИВСЯ
Українська народна пісня

Козаченько впився,
Вельми зажурився,
Вороному й коню
На гриву схилився.
— Ой коню ж мій, коню,
Запродам я тебе
В чужую сторононьку
Та за горілочку!
— Ой пане мій, пане,
Не продавай мене,
Згадай, лишень, пане,
Як ми утікали,
А за нами турки
З голими шаблями.
Як я казав: схочу —
Дунай перескочу,
Дунай перескочу,
Стремена не вмочу.

Походження та примітки

Козаченько впився. БО, од. зб. 194, арк. 68. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Є спорідненість з піснею «Ой дуб на березу низенько схилився» (див.).

Співається парубкові.

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К. : Наукова думка, 1978. — 326 с. — С. 73.