Українські народні пісні

КОЛИ Б МЕНІ НЕ ТИНИ ДА НЕ ПЕРЕЛАЗИ
Українська народна пісня

Коли б мені не тини да не перелази —
Ходив би я до дівчини по чотири рази,
Коли б мені не тини да не перетички —
Ходив би я до дівчини да по чотири нічки;
Коли б мені не тини да не перескоки —
Ходив би я до дівчини да по чотири роки!

Походження та примітки

Коли б мені не тини да не перелази. БФ-1, арк. 119, № 24. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 14 аркуші під 24 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 98.