Українські народні пісні

КОЛИСЬ ТАКА ПРАВДА БУЛА
Українська народна пісня

Ко-лись та-ка пра-вда бу-ла,
Що ку-ри-ця та бич-ка при-ве-ла,
А той би-чок та на-ніс я-є-чок,
А сту-па та на яй-цях си-ді-ла,
А ли-си-ця та хво-стом вер-ті-ла,
А без-ру-кий та ті яй-ця по-крав,
То го-ло-му по-за па-зу-ху хо-вав,
А слі-пий та по-сма-тру-вав,
А глу-хо-му та на-шіп-ту-вав,
А ні-мий з ка-ра-ула за-кри-чав,
А без-но-гий та в по-го-ню по-бі-жав.

Українська народна пісня КОЛИСЬ ТАКА ПРАВДА БУЛА — ноти
КОЛИСЬ ТАКА ПРАВДА БУЛА — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

* Далі текст виконується на мелодію трьох останніх тактів.

Колись така правда була. Записано у 1920 р. від Явдохи Зуїхи та Параски Полиці у с. Зятківцях. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, од. зб. 61, арк. 159.

Джерело

Тематичні розділи

  • Жартівливі пісні-байки
  • Пісні родинного життя
  • Родинно-побутові пісні