Українські народні пісні

Коло двора вода
Українська народна пісня

Коло двора вода,
Туди Маруся бріла.
Бріди, Марусю, бріди!
Не бійсь холодної води,
Високо підіймайсь,
З сорому викупляйсь!
— Я сього не боюся,
З сорому викуплюся!