Українські народні пісні

КОЛО НАШИХ ВОРІТЕЧОК

Коло наших ворітечок
Стоїть хлопців табуночок.

Стоїть хлопців табуночок,
А дівчаток черіньочок.

— Де ти, милий, забарився,
Що додому не прибився?

— Чекай, мила, не ругайся,
Я в найомчики найнявся.

За сто рублів за чотири
Ще й коники воронії.

Походження та примітки

Коло наших ворітечок. Запис 1921 р. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, од. зб. 53, арк. 7.

Мелодія ОЙ СЬОГОДНІ ДЕНЬ-ДЕНЬОЧОК

«Найомчик — бідняк, якого багатії наймали іти за них до армії в солдати». — Прим. Гната Танцюри.

Джерело

Тематичні розділи

  • Бурлацькі, наймитські, заробітчанські (строкарські) пісні
  • Соціально-побутові пісні