Українські народні пісні

КОТИВСЯ ВІНОЧОК ПО ПОЛЮ
Українська народна пісня

Котився віночок по полю,
Просився женчиків в стодолю:
— Візьміте з собою,
Ой занесіте в стодолю, (Двічі)
Положіте мене в сторону,
Нехай я в стодолі погощу,
Поки знов на ниву прилечу.
Нехай я спочину годину,
Бо я зараз вийду на ниву.
Вже я на полі набувся,
Буйного вітройку начувся,
Дрібного дощику напився,
На хороші женчики надивився.

Походження та примітки

село Колодяжне коло міста Ковеля на Волині

Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. — К.: Наукова думка, 1977 р., т. 9, с. 83.

Котився віночок по полю

Жниварська

Котився віночок по полю,
Да просився женчиків додому:
— Ой додому, женчики, ходіте,
Да мене у стодолу візьміте.
Нехай же я в стодолі спочину,
А в осені знову на поле вилину.
Бо вже я дрібного дощику напився,
Вже ж я буйних вітриків начувся,
Вже ж я од соненька напікся,
Од ясного місяця насвітився,
На яснії зіроньки надивився.

Походження та примітки

ПІСНІ ПРИ ДОЖИНКАХ І ЗВИВАННІ ВІНКА

35 — друкується за книгою «Труды киевской духовной академии», Киев, 1871», сторінка 362 — 363.

Джерело

Тематичні розділи

  • Жниварські пісні
  • Пісні при дожинках і звиванні вінка

Котився віночок по полю

Жниварська

Котився віночок по полю,
Просився хазяїна в стодолу:
— Пускай, хазяїн, в стодолу,
Вже я набувся на полю;
Вже я на полю набувся,
Буйного вітру начувся,
Ранньої роси напився,
Я недовго полежу
— Зараз в поле побіжу.

Походження та примітки

14 — записано у селі Велика Глуша Ковельського повіту «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Русским Географическим Обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872, сторінка 233.

Джерело

Тематичні розділи

  • Жниварські пісні
  • Пісні женців з вінком по дорозі з ниви до двору господаря

Котився віночок по полю

Жниварська

Котився віночок по полю,
Просився женчиків додому:
— Ідіте, женчики, додому,
Занесіте мене в стодолу,
Положіте мене в сторону,
Ой то я пойду на ниву,
Ой а мні на ниві година,
Ой а мні в стороні — гостина.
— Одчиняй нам, пане, ворота,
Несемо віночок з золота;
Ой не з золота — з кропиви,
Бо ще ми горілки не пили.

Походження та примітки

2 — записав Г. Андрасюк у селі Озяти Кобринського повіту на Поліссі. «Сборник памятников народного творчества в северо-западном крае», в. І, Вільно, 1866, сторінка 209.

Джерело

Тематичні розділи

  • Жниварські пісні
  • Пісні перед двором, на обійсті і в хаті господаря