Українські народні пісні

КОТИВСЯ ГОРЩИК, ПІДКИДАВСЯ

Котився горщик, підкидався,
Маляр дочкою вихвалявся.

— Ой ти, Миколо, мій синочку,
Сватай Ганусю, мою дочку.

Сватай Ганусю, мою дочку,
Дам тобі рябую коровочку.

Дам тобі рябую ще й телицю,
Сватай мою Ганю повнолицю.

Дам тобі рябую й круторогу,
Сватай мою Ганю чорноброву.

Походження та примітки

Котився горщик, підкидався. Запис 1918 р. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, од. зб. 9, арк. 26, зв.

Мелодія МАЛЕНЬКА НІЧКА-ПЕТРІВОЧКА

Джерело

Тематичні розділи

  • Купальські пісні
  • Календарно-обрядові пісні