Українські народні пісні

КОТИЛИСЯ ВОЗИ З ГОРИ, ПОЛАМАЛИСЬ ОСІ
Українська народна пісня

Котилися вози з гори, поламались осі,
Що на нашій Черняхівці дівчата хороші.
Котилися вози з гори, поламались швірні,
Що на Лохвинінськім кутку дівчата невірні.
Котилися вози з гори да в долині стали,
Любилися, кохалися, да вже й перестали.
Котилися вози з гори, поламались спиці,
Питається козак дівки: «Де тут вечорниці?»
— Там, козаче, вечорниці, під горою хатка,
Туди ходить вісім дівок, дев’ята багачка.

Походження та примітки

Котилися вози з гори, поламались осі. Записано від М. Нефедовської 1837 р. в м. Києві. БФ-1, арк. 82, № 3. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 10 аркуші наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К. : Наукова думка, 1978. — 326 с. — С. 60.