Українські народні пісні

КОТИЛОСЯ БАРИЛЕЧКО ІЗ ГІРКИ ДО ГІРКИ
Українська народна пісня

Котилося барилечко із гірки до гірки,
Да внадиться Лексієчко до Настусі-дівки;
Да внадився, да внадився, як кабан до жита —
Уже ж тому Лексієчку печінки одбито.
А хто одбив, а хто одбив — Настусина мати:
— Ой не ходи, скурвий сину, до мого дитяти.
— І не ходи, і не люби, і не залицяйся:
Батько не ддасть, я не піду, ти не сподівайся!
— Буду ходить, буду любить, буду й залицяться:
Батько оддасть, і ти підеш — буду сподіваться.

Походження та примітки

Котилося барилечко із гірки до гірки. БФ-1, арк. 90, без №. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К. : Наукова думка, 1978. — 326 с. — С. 62.