Українські народні пісні

КОТРА ДІВКА ХОЧЕ СЛАВОНЬКИ ЗАЖИТИ
Українська народна пісня

Котра дівка хоче славоньки зажити,
То нехай же іде в Херсонську служити.
Ой у тій Херсонській усього доволі —
Вийдеш за ворота, наплачешся вволю.
Вийдеш за ворота — скрізь степ та болото,
Вийдеш за новії — трава зеленіє.
Вийдеш за новії — трава зеленіє,
В мене, молодої, аж серденько мліє.
Ой іде хлопчина з карими очима:
— Не плач, не журися, молода дівчино.
Не плач, не журися, бо то так не можна,
Як призов відбуду, то я тебе возьму.

Українська народна пісня КОТРА ДІВКА ХОЧЕ СЛАВОНЬКИ ЗАЖИТИ — ноти
КОТРА ДІВКА ХОЧЕ СЛАВОНЬКИ ЗАЖИТИ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

Котра дівка хоче славоньки зажити. Запис 1920 р. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, од. зб. 54, арк. 9.

Джерело

Тематичні розділи

  • Бурлацькі, наймитські, заробітчанські (строкарські) пісні
  • Соціально-побутові пісні