Українські народні пісні

КУМА ЯРОМ, КУМА ЯРОМ
Українська народна пісня

Українська народна пісня КУМА ЯРОМ, КУМА ЯРОМ — ноти
КУМА ЯРОМ, КУМА ЯРОМ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

КУМА ЯРОМ, КУМА ЯРОМ. А.

«Матеріали до українсько-руської етнології за редакцією Хв. Вовка», Львів, з 1899 р., т. XVI, сторінка 50, ч. 137 (без тексту).

Варіанти

  • «Новейший всеобщий и полный песенник», ч. 183
  • «Pieśni ludu ruskiego w Galicyi, zebrał Pauli Zegota, т. I, Львів, 1839; т. II, Львів, 1840, II, сторінка 163, № 17
  • «Piesni, dumki i szumki ruskoho národa na Podoli, Ukraini i w Malorossyi, spysani i perelożeni pid musyku Ant. Kocipińskom», perwa sotnia, w Kijewie i Kaminci Pod., 1862, 8-й десяток, ч. 2
  • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 24—5, одиниця зберігання 81, арк. 3 (запис. І. Отто).

Джерело

Тематичні розділи

  • Жартівливі пісні
  • Родинно-побутові пісні
  • Кумівство. Кум і кума. Весела вдовиця