Українські народні пісні

КУПАЛАСЬ ЛАСТІВОЧКА, КУПАЛАСЬ

Купалась ластівочка, купалась.
— В кого ж ти, Ганусю, удалась?

— У того явора зеленого,
У того Миколу молодого.

Купався соловейко, купався.
— В кого ж ти, Миколо, удався?

— У тую руточку зелененьку,
У тую Ганусю молоденьку.

Походження та примітки

Купалась ластівочка, купалась. Запис 1919 р. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, од. зб. 9, арк. 25.

Мелодія ОЙ ПОЇХАВ МИКОЛА ЗА ГРАНИЦЮ

Джерело

Тематичні розділи

  • Купальські пісні
  • Календарно-обрядові пісні