Українські народні пісні

КУПИЛА МІ МАМА КОРОВУ
Українська народна пісня

Купила мі мама корову
Та на мою бідну голову,
Корову треба пасти, доїти,
А я рада хлопців любити.

Ой бо хлопці мило любують,
За стодовком в житі цілують,
А корова стара, стиряна,
Стоїть сама в стайні збабрана.

Няньо кажуть січку різати,
Корову греблицьом чесати,
Мені болять руки, голова,
Бодай здохла тота корова.

Походження та примітки

КУПИЛА МІ МАМА КОРОВУ. В.

Запис. Б. Гриц в 1960-х роках в селі Поляни Кросненського пов., Польща.

Газ. «Наше слово», Варшава, 3. II 1963 р.

Варіанти

  • И. Сахаров, Сказания русского народа, СПб., 1841, т. 1, кн. 3, сторінка 97, ч. 27 (рос. варіант)
  • Михаил Врабель, Русский соловей, Собрание народных песней на разных угро-русских наречиях, Ужгород, 1890, сторінка 31
  • «Угро-русские народные песни. Собраны д. чл. Г. А. де Волланом». — «Записки имп. русского географического общества по отделению этнографии», т. XIII, вып. I, СПб., 1885 (і окр. відбитка)., сторінка 54
  • «Этнографические сведения о Подольской губернии», в. 1, 1869, сторінка 51, ч. 4
  • Відділ рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Академії наук УРСР, фонд3, одиниця зберігання 817, арк. 117 (запис. кінця XIX ст.).

Джерело

Тематичні розділи

  • Жартівливі пісні
  • Родинно-побутові пісні
  • Сімейне життя. Вади чоловіків і жінок
  • Безгосподарні, незугарні, неохайні жінки