Українські народні пісні

КУЧЕРЯВИЙ ПІЧ ВИМІТАЄ
Українська народна пісня

Кучерявий піч вимітає,
Пелехатий заглядає:
Чи хороше вимітає?

Походження та примітки

Кучерявий піч вимітає. БО, од. зб. 186, арк. 99, № 5. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Варіант пісні знаходимо в Метлинського (Народные южнорусские песни. Издание Амвросия Метлинского. К., 1854, с. 164.).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 80.