Українські народні пісні

ЛАСА СВАШКА, ЛАСА
Українська народна пісня

Ласа свашка, ласа —
З’їла ковбатку м’яса:
Якби не Данило,
То б може й вдавило!

Походження та примітки

Ласа свашка, ласа. БО, од. зб. 186, арк. 100. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Варіант цієї пісні знаходимо у Жеготи Паулі (Pieśni ludu ruskiego. Zebral Pauli Ign. Zegota, t. 1. Lwów, 1839, c. 81.).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 83.