Українські народні пісні

МАЛА БАБА П’ЯТЬ ДОНЬОК
Українська народна пісня

Мала баба п’ять доньок,
Всі за реміснички дала.
Первую дала
За ремісничка, за книжничка,
Так вусатий, бородатий,
Так лицатий, так носатий,
З таким рогом, з таким горбом,
Тамо сміху, там піху,
Там радості, веселості
Многогагагая!
Другуя дала
За ремісничка, за хлібничка.
Так вусатий, бородатий,
Так лицатий, так носатий,
З таким рогом, з таким горбом,
Тамо сміху, там піху,
Там радості, веселості
Многогагагая!
Третю дала
За ремісничка, за рибничка.
Так вусатий, бородатий... і т. д.
Четвертую дала
За ремісничка, за чобітничка.
Так вусатий, бородатий... і т. д.
П’ятую дала
За ремісничка, за колісничка.
Так вусатий, бородатий... і т. д.
Перший зять їде,
Віз книжок везе.
Татові книжка і мамі книжка,
А доньці єрмолой, той такий дурний, ой!
Другий зять їде —
Віз хліба везе.
Татові хлібець та й мамі хлібець,
І доньці стулень, та й такий дурень!
Третій зять їде —
Віз риби везе.
Татові рибка, мамі рибка,
А доньці щупак, та й отакий хамлак!
Четвертий зять їде —
Віз чобіт везе.
Татові чобіток і мамі чобіток,
А доньці черевик, та й отакий невелик!
П’ятий зять їде —
Віз коліс везе.
Татові колісце і мамі колісце,
А доньці спицю — забити в головицю!

Походження та примітки

МАЛА БАБА П’ЯТЬ ДОНЬОК. Б.

Запис. М. Бучинський 1868 р. на Станіславщині.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 28—3, одиниця зберігання 49, арк. 176.

Варіанти

  • «Народні українські пісні в Київщині. Запис. голос і слова П. Демуцький», К., 1905, ч. 114
  • Великорусс в песнях, обрядах... Материалы собраны и приведены в порядок П. В. Шейном, т. I, в. I, СПб., 1898, сторінки 148—149
  • Материалы для изучения быта и языка русского населения Сев.-Зап. края. Собраны и приведены в порядок П. В. Шейном, т. I, ч. I, СПб., 1887, сторінки 501—502.

Джерело

Тематичні розділи

  • Жартівливі пісні
  • Родинно-побутові пісні
  • Велика родина. Теща та зяті. Свекруха і невістки. Свати