Українські народні пісні

МАЛА НІЧКА ДА ПЕТРІВОЧКА
Українська народна пісня

Мала нічка да петрівочка —
Не виспалась наша дівочка.
Іще меншая да на Купала:
— З ким ти, дівчино, да й ночувала?
— Ночувала я да під ожиною
З козаченьком да із дружиною;
Ночувала я да й під грушкою
З козаченьком, як із душкою.

Походження та примітки

Мала нічка да петрівочка. БФ-1, арк. 94, № 76. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 57 аркуші під 76 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Варіанти цієї пісні знаходимо у Метлинського (Народные южнорусские песни. Издание Амвросия Метлинского. К., 1854, с. 312-313), Лукашевича (Лукашевич Пл. Ак. Малороссийские и червонорусские народные думы и песни. Спб., в типографии Эдуарда Праца и К°, 1836, с. 87-88), Гоголя (Песни, собранные Н. В. Гоголем. Изданы Г. П. Георгиевским. — Сб. «Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя», вып. 2, Спб., 1908, с. 236.).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К. : Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 66.