Українські народні пісні

МАТИ Ж МОЯ, МАТИ Ж МОЯ, МАТИ Ж МОЯ МИЛА
Українська народна пісня

Мати ж моя, мати ж моя, мати ж моя мила,
Не дай мене за рудого, бо я чорнобрива.

А дай мене за такого, що не має вуса,
Він до мене заморгає, а я засміюся.

Мати ж мене не слухала, дала за рудого,
Та ще мені наказала шанувати його.

Походження та примітки

МАТИ Ж МОЯ, МАТИ Ж МОЯ, МАТИ Ж МОЯ МИЛА. Д.

«Триста найкращих укр. пісень», К., 1914, ч. 86.

Варіанти

  • «Малорус, и червонорус. нар. думы и песни», 1836, сторінка 80, ч. 20
  • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінка 490, 1133
  • «Українські народні пісні», кн. I, II, «Мистецтво», К., 1955, II, сторінка 131 (з мелодією)
  • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 14—3, одиниця зберігання 306, зошит 1 (с. Симоновичі Дорогичинського району Брестської області).

Джерело

Тематичні розділи

  • Жартівливі пісні
  • Родинно-побутові пісні
  • Дівчата і парубки. Залицяння. Кохання
  • Думки про одруження. Бажана пара