Українські народні пісні

НІХТО Ж НЕ ВИНЕН, ТІЛЬКИ Я, ТІЛЬКИ Я, ТІЛЬКИ Я
Українська народна пісня

Ніхто ж не винен, тільки я, тільки я, тільки я,
Що полюбила гультяя, гультяя, гультяя.

Гультяй не робить, тільки п’є, тільки п’є, тільки п’є,
Прийде додому — жінку б’є, жінку б’є, жінку б’є.

Єсть у сусіда гарний син, гарний син, гарний син,
Там-то хороший, вражий син, вражий син, вражий син.

Личко біленьке, хоч малюй, хоч малюй, хоч малюй,
Губки рум’яні, хоч цілуй, хоч цілуй, хоч цілуй.

Очі чорненькі, хоч дивись, хоч дивись, хоч дивись,
Хлопець до серця, хоч тулись, хоч тулись, хоч тулись!

Українська народна пісня НІХТО Ж НЕ ВИНЕН, ТІЛЬКИ Я, ТІЛЬКИ Я, ТІЛЬКИ Я — ноти
НІХТО Ж НЕ ВИНЕН, ТІЛЬКИ Я, ТІЛЬКИ Я, ТІЛЬКИ Я — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

НІХТО Ж НЕ ВИНЕН, ТІЛЬКИ Я, ТІЛЬКИ Я, ТІЛЬКИ Я. Б.

Запис. Г. Залюбовський 1882 р. в м. Харкові.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 29—3, одиниця зберігання 100, арк. 65.

Українська народна пісня. Упорядкував А. Хвиля», К., 1936, сторінка 439.

Варіанти

 • О. Цись, Сватання невзначай, ч. 3
 • М. Вовчок, Двісті укр. пісень
 • «Угро-русские народные песни. Собраны д. чл. Г. А. де Волланом». — «Записки имп. русского географического общества по отделению этнографии», т. XIII, вып. I, СПб., 1885 (і окр. відбитка)., сторінка 85
 • «Полный малоросс. песенник»
 • «Живі струни», Чернігів, 1895, сторінка 67, ч. 77
 • «Галицько-руські народні мелодії, зібрані Й. Роздольським, списав і зредагував С. Людкевич». — «Етнографічний збірник», т. XXI, ч. I, Львів, 1906; т. XXII, ч. II, Львів, 1908, сторінка 122, ч. 478 (мелодія)
 • «Етнографічний збірник», Львів, 1895 — 1929, т. IX, сторінка 184, ч. 173
 • «Народні пісні з галицької Лемківщини, тексти й мелодії, зібрав, упорядкував і пояснив Ф. Колесса». — «Етнографічний збірник», т. XXXIX—XL, Львів, 1929, сторінки 367—368, ч. 378 (з мелодією)
 • «Пісні Явдохи Зуїхи. Запис. Гнат Танцюра. Упорядкування, передмова та примітки В. А. Юзвенко, М. Т. Яценко, редакція та упорядкування нотних матеріалів 3. І. Василенко. Відповідальний редактор О. І. Дей», К., 1965, сторінка 437 (з мелодією).

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Нерівне подружжя. Подружня зрада
 • Легковажні жінки і чоловіки