Українські народні пісні

НА КРУТІЙ ГОРІ СИВ СОКІЛ СИДИТЬ
Українська народна пісня

На крутій горі сив сокіл сидить,
Сив сокіл сидить, далеко видить.
Гой дивиться він краєм Дунаєм,
Краєм Дунаєм на гуслі грають,
На гуслі грають, коляд співають.
А по Дунаю корабель плавле,
А в тім кораблі ґречная панна,
Ґречная панна, пишна Марійка.
В кораблі сидить, соколи бавить,
Братчика з войска вна си надіє.
А братчик іде, три дари несе:
Перший дарунчик — ой чоботочки,
Другий дарунчик — пав’ян віночок,
Третій дарунчик — срібний перстінчик.
Та й чоботочки для гуляночки,
Для гуляночки на весіллячку.
Срібний перстенець для заручення,
Пав’ян віночок для вінчаннячка.

Походження та примітки

НА КРУТІЙ ГОРІ СИВ СОКІЛ СИДИТЬ.

Запис: у селі Ясенів Горішній, Галичина.

Колядки і щедрівки, зібрав Володимир Гнатюк, т. І (Колядки господарю і господині) — «Етнографічний збірник», т. XXXV, Львів, 1914; т. II (Колядки парубкові, дівчині, жартівливі, пародії та ін. ) — «Етнографічний збірник», т. XXXVI, Львів, 1914, стор. 160, Б.

Варіанти

 • Żegota Pauli, «Pieśni ludu ruskiego w Galicyi, zebrał Żegota Pauli», т. I, Львів, 1839, І, стор. 10—11, ч. 11;
 • А. Терещенко. Быт русского народа, VII, стор. 80;
 • «Обычаи и поверья, кухня и напитки малороссиян. Извлечено из нынешнего народного быта и составлено Николаем Маркевичем», К., 1860, стор. 23;
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим Обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872, стор. 313—314, ч. 43;
 • «Народные песни галицкой и угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. III, М., 1878, стор. 547—548, ч. 7;
 • Б. Д. Гринченко, Песни, «Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях», т. III, Чернигов, 1899, стор. 23, ч. 24;
 • В. Sokalski, Powiat Sokalski, стор. 201—202, XXVIII;
 • А. Малинка, Сборник материалов по малорусскому фольклору, Чернигов, 1902, стор. 117, ч. 170;
 • Журнал «Киевская старина», К., 1882—1906, 1904, січень, стор. 10—11, ч. 2.
 • Колядки і щедрівки, зібрав Володимир Гнатюк, т. І (Колядки господарю і господині) — «Етнографічний збірник», т. XXXV, Львів, 1914; т. II (Колядки парубкові, дівчині, жартівливі, пародії та ін. ) — «Етнографічний збірник», т. XXXVI, Львів, 1914, стор. 151, ч. 248, стор. 161, А, Г, стор. 239, ч. 290, А, стор. 241, В;
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР, фонд 4—2, одиниця зберігання 46, аркуш 19;
 • Відділ рукописів Інституту літератури, фонд 99, одиниця зберігання 189, аркуш 81.

Джерело

 • Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ. Наукова думка. 1965. Упорядники О. І. Дей (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Відповідальний редактор М. Т. Рильський. 804 с.

Тематичні розділи

 • Брати привезли сестрі подарунки з війни
 • Колядки та щедрівки дівчині
 • Календарно-обрядові пісні