Українські народні пісні

НА МІСТОЧКУ, НА РИНОЧКУ
Українська народна пісня

На місточку, на риночку
Пили молодці мід, горілочку.
Пили, пили, напивали
І Марисю підмовляли:
— Марись, Марись, іди з нами
На тен возик мальовани.
— Я не сяду, не поїду,
Татунечка не від’їду *.
На місточку, на риночку
Пили молодці мід, горілочку.
Пили, пили, напивали
І Марисю підмовляли:
— Марись, Марись, сідай з нами
На тен возик мальовани.
— Ой я сяду, ой поїду
І з миленьким се від’їду.

Походження та примітки

* Далі замість «татунечка» співають «мамуненьки», «сестриченьки».

НА МІСТОЧКУ, НА РИНОЧКУ.

Запис: Ф. Равіта-Гавронський в с Тарнаві, від Р. Галайко. Fr. Rawita-Gawroński, Szczedrówki z powiatu Dobromylskiego, стор. 8—9.

Варіанти

 • Żegota Pauli, «Pieśni ludu ruskiego w Galicyi, zebrał Żegota Pauli», т. I, Львів, 1839, І, стор. 8, ч. 6, стор. 11, ч. 12, II, стор. 33— 34, ч. 31;
 • А. Терещенко, Быт русского народа, стор. 79;
 • А. Метлинский, Народные южнорусские песни, 1854, стор. 333;
 • «Обычаи и поверья, кухня и напитки малороссиян. Извлечено из нынешнего народного быта и составлено Николаем Маркевичем», К., 1860, стор. 26;
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим Обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872, стор. 409, ч. 137, стор. 292, ч. 26, стор. 298, ч. 34, стор. 316—318, ч. 45;
 • «Народные песни галицкой и угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. II, М., 1878, стор. 72, ч. 2, стор. 91—92, стор. 94, ч. 34, стор. 144—145, ч. 4, стор. 612, ч. 52;
 • «Народные песни галицкой и угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. III, М., 1878, стор. 75—76, ч. 19, стор. 78—79, ч. 22, 23, стор. 92—93, ч. 40, стор. 95, ч. 42, стор. 86—87, ч. 34, стор. 133, ч. 2;
 • Потебня, Колядки и щедровки, стор. 335— 339, стор. 402—409, стор. 425—439, стор. 446—454, ч. 34, стор. 537—542;
 • Oskar Kolberg, Pokucie, т. I, Краків, 1882, стор. 102—103, ч. 9;
 • I. Колесса, стор. 19, ч. 23, стор. 20—21, ч. 26;
 • Журнал «Киевская старина», К., 1882—1906, 1887, I, стор. 187, ч. 5;
 • 1903, I, стор. 166—167, I, стор. 9;
 • Б. Д. Гринченко, Песни, «Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях», т. III, Чернигов, 1899, стор. 26, ч. 29—30;
 • А. Малинка, Сборник материалов по малорусскому фольклору, Чернигов, 1902, стор. 128—132, ч. 189—193, стор. 134—136, ч. 196—202;
 • «Гуцульщина». Написав професор Володимир Шухевич. Накладом Наукового товариства імені Шевченка, Львів, ч. IV, 1908., стор. 104—106, ч. 2—4, стор. 115—116, ч. 18, стор, 128—129, ч. 37;
 • Колядки і щедрівки, зібрав Володимир Гнатюк, т. І (Колядки господарю і господині) — «Етнографічний збірник», т. XXXV, Львів, 1914; т. II (Колядки парубкові, дівчині, жартівливі, пародії та ін. ) — «Етнографічний збірник», т. XXXVI, Львів, 1914, стор. 180—183, ч. 262, Б, В, Г, Д, Ж, 3, стор. 185, ч. 263, В, Д.
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР, фонд 29—3, одиниця зберігання 180, аркуш 12.
 • Відділ рукописів Інституту літератури, фонд 3, одиниця зберігання 824, аркуш 365;
 • Відділ рукописів Львівської публічної бібліотеки, фонд АСП, одиниця зберігання 920, аркуш 16.

Джерело

 • Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ. Наукова думка. 1965. Упорядники О. І. Дей (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Відповідальний редактор М. Т. Рильський. 804 с.

Тематичні розділи

 • Дівчина слухається тільки свого милого
 • Колядки та щедрівки дівчині
 • Календарно-обрядові пісні