Українські народні пісні

НАДВОРІ ДОЩ, А В СІНЯХ КАЛЮЖА
Українська народна пісня

Надворі дощ, а в сінях калюжа,
Розсердилась мила на свого мужа.

Розсердилась мила на свого мужа,
Лягла на піч спати, та якби недужа.

А милий, сидючи, на піч поглядає:
— Чи ти лежиш в злості, чи вмирати маєш?

Ой устав милий, бере одягання.
Піду я шукати милій поживання.

— Ой уставай, мила, бо я приніс меду!
— Ой, бігме, не встану, голівки не зведу.

— Ой уставай, мила, бо я приніс пива.
— Ой, бігме, не встану, болить в мене спина.

— Ой уставай, мила, приніс я горілки!
— Ой, бігме, не встану, шукай собі дівки!

— Ой уставай, мила, приніс я дубинку,
Приніс я дубинку та й на твою спинку!

А мила устала, як би й не лежала:
— Признаюсь по правді, я здуру лежала.

Мні ніц. не боліло, ні руки, ні кості,
Тільки я лежала з великої злості.

Походження та примітки

НАДВОРІ ДОЩ, А В СІНЯХ КАЛЮЖА. Д.

Запис. Ф. Левицький 1940 р. на Поліссі.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 8—4, одиниця зберігання 472, арк. 56—57.

Співається на мелодію пісні «Ой що ж то за шум учинився».

Варіанти

  • Журнал «Киевская старина», 1882 — 1906, 1884, кн. 11, сторінки 552—554 («Изв. и зам.»)
  • «Сб. памятников нар. творчества Сев.-Запис. края», в. 1, сторінка 67, ч. 69
  • А. Бигдай, Материалы к изучению Кубанского казачьего войска. Песни кубанских и терских казаков, М., в. 1—4, 1896; в. 5—7, 1897; в. 8—12, 1898, в. 1, 1896, ч. 5
  • Центральний державний історичний архів. у Львові, ф. 688, сторінка 377
  • Материалы для изучения быта и языка русского населения Сев.-Зап. края. Собраны и приведены в порядок П. В. Шейном, т. I, ч. I, СПб., 1887, сторінка 542
  • Великорусс в песнях, обрядах... Материалы собраны и приведены в порядок П. В. Шейном, т. I, в. I, СПб., 1898, сторінка 163.

Джерело

Тематичні розділи

  • Жартівливі пісні
  • Родинно-побутові пісні
  • Сімейне життя. Вади чоловіків і жінок
  • Свавільні, вередливі, хитрі й запанілі жінки. Приборкання примхливих та непокірних