Українські народні пісні

НАСТУПИЛА ЧОРНА ХМАРА, НАСТУПИЛА Й СИНЯ
Українська народна пісня

Наступила чорна хмара, наступила й синя;
— Навчай, навчай, удівонько, молодого сина.
Як не будеш научати, будем чарувати:
Зачаруєм руки й ноги, і карії очі,
Щоб не ходив до дівчини темненької ночі.
— Ой далебі, добродію, ночує син дома:
Що звечора постіль стеле, а к світу лягає,
Не раз, не два од дівчини без штанів втікає.

Походження та примітки

Наступила чорна хмара, наступила й синя. Записано від Т. В. Бодянської (Рубанової). БФ-2, арк. 15, № 13. (БФ-2 — «Наські українські саги або малоросійські пісні, зобрані запорожцем Федором Горкавенком-Мєським». ІМФЕ, ф. 1-5, од. зб. 406). БФ-3, арк. 14, № 13. (БФ-3 — копія БФ-2. ІМФЕ, ф. 29, од. зб. 43).

Варіанти цієї пісні знаходимо у Метлинського (Народные южнорусские песни. Издание Амвросия Метлинского. К., 1854, с. 241), Доленги-Ходаковського (Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковського (упорядники О. І. Дей, Л. Малаш). К., 1974, с. 421.).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 106.