Українські народні пісні

НАХОДИВСЯ Я ІЗ РАЛОМ
Українська народна пісня

Находився я із ралом,
Намахався з ціпом,
І прийшов я із панщини
Вже перед досвітом.
Заказнище, вставши рано,
Кричить під віконце,
Щоби вийти на панщину
Ще перед вигонцем.
Тепер мене запрошає
Кум на честь до себе:
«Заграй мені, музиченьку,
Коли єстем в тебе!»
Окомани з батогами,
Саули з вандою...
А що ж бідний мужик почне
З тою голотою?
Я був-єм господаром,
Господаром буду.
А окоман не брав з паном
Аж до віку шлюбу.

Походження та примітки

Гринченко Б. Д. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях. Т. III. Песни. Чернигов, 1899., с. 633-634 (Вінниччина).