Українські народні пісні

НАШІ ГРЕБЦІ, ЯК ГРЕБЦІ
Українська народна пісня

Наші гребці, як гребці,
А Возненкові, як старці.
Ой Бог йому дав,
Що й таких зобрав!
Що попові із граблями,
А Возненкові з торбами;
Що попові сіно носять,
А Возненкові хліба просять,
У чорній одежі —
Пустились у лежні.

Походження та примітки

Наші гребці, як гребці. БФ-1, арк. 97, № 93. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 54 аркуші під 93 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К. : Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 69.