Українські народні пісні

НАША ПАНІ ДОМУЄ

Наша пані домує,
Для нас вечеру готує. (Двічі)

До двору, женчики, до двору,
Зготувала бариня вечеру. (Двічі)

А вже ж нам та вечера не мила,
Бо нас нива широкая втомила. (Двічі)

Не так тая нивонька, як снопи,
Що носили по чотири до копи. (Двічі)

Походження та примітки

Наша пані домує. Записано у 1921 р. від Явдохи Зуїхи, Марущачки Мотрі Польової і Тихоні Бевзихи в с. Зятківцях. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, од. зб. 28, арк. 9.

Мелодія А НАШ ПАН МОЛОДИЙ

Джерело

Тематичні розділи

  • Обжинкові пісні
  • Календарно-обрядові пісні

Наша пані домує

Гребовицька

Наша пані домує,
Нам вечерять готує,
А ми не йдемо,
Приказу ждемо.

Походження та примітки

ГРЕБОВИЦЬКІ ПІСЕНЬКИ ТА КОЛОМИЙКИ.

5 — записані в Конотопі. «Народные южнорусские песни. Издание Амвросия Метлинского», Київ, 1854, сторінка 318.

Джерело

Тематичні розділи

  • Косарські та гребовицькі пісні