Українські народні пісні

НАША ПАНІ ПИШНА
Українська народна пісня

Наша пані пишна
За ворота вийшла,
І піч не палила —
Сама чорнобрива.

Походження та примітки

Наша пані пишна. БФ-1, арк. 96, № 87. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 52 аркуші під 87 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К. : Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 71.