Українські народні пісні

НЕ БУДУ ДРІБНИЙ ОВЕС КОСИВ
Українська народна пісня

Не буду, не буду дрібний овес косив,
Піду до Сяночка, піду до Сяночка, буду шаблю носив. (Двічі)

Як єм шов до війська, музичка мі грала.
Люде ся дивили, люде ся дивили, а мила плакала. (Двічі)

В Сяноці на ринку світится ліхтарня,
Сімнадцятий нумер, сімнадцятий нумер — то моя касарня. (Двічі)

Бодай та касарня била ся запала!
Не єдна мамуся, не єдна мамуся за сином плакала... (Двічі)

Українська народна пісня НЕ БУДУ ДРІБНИЙ ОВЕС КОСИВ — ноти
НЕ БУДУ ДРІБНИЙ ОВЕС КОСИВ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

Опрацював Іван Майчик, село Одрехова

Антологія лемківської пісні /Упорядник М. Байко/. — Львів, Видавнича фірма «Афіша», 2005