Українські народні пісні

Не грім то гуде з стодоли

Петрівочна

Не грім то гуде з стодоли,
То будує Микола комору.

Прийшла до нього Гануся його:
— Боже тобі помагай, Миколо.

Ой став комору високу
Та роби віконця широкі.

Щоб до мене соловейко прилітав,
Щоб він мене раненько пробуджав.

Бо у мене свекруха — не мати,
Вона мене раненько не збудить.

Вона мене раненько не збудить,
Перше піде до сусіди — обсудить:

— Ой сусідо, сусідочко, сусідо моя!
Сонливая, дрімливая невістка моя.

Сонливая, невісточка, сонливая
Та й до роботи лінивая.

А ще моя невісточка в коморі,
А вже косарі на ниві.

А ще моя невісточка в перині,
А вже женчики на жниві.

Зійшло сонечко та й грає,
Встала моя невісточка та й лає.

Зійшло сонечко та й скаче,
Встала моя невісточка та й плаче.

Походження та примітки

НЕ ГРІМ ТО ГУДЕ З СТОДОЛИ.

Записав Г. Танцюра від Я. Зуїхи в 1918-1920 рр. Рукописний фонд Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР, фонд 31-2, одиниця зберігання 48, аркуш 38-39.

Не грім то гуде з стодоли. Запис 1918 р. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, од. зб. 9, арк. 31.

Мелодія ОЙ ПОЇХАВ МИКОЛА ЗА ГРАНИЦЮ

Джерело

Тематичні розділи

  • Петрівочні пісні
  • Русальні та петрівочні пісні
  • Календарно-обрядові пісні