Українські народні пісні

НЕ ДИВУЙТЕ, БОЯРОЧКИ
Українська народна пісня

Не дивуйте, боярочки,
Що короткі да подарочки:
Конопельки не вродили —
Подарочки покоротили!

Походження та примітки

Не дивуйте, боярочки. БО, од. зб. 186, арк. 100, № 24. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 82.