Українські народні пісні

НЕ ЖАЛЬ МЕНІ НА ГАЛОЧКУ

Не жаль мені на галочку,
Лиш жаль мені на вороночку.
Заніс мене дурний розум
У чужую та стороночку.

А у чужій стороночці
Нігде води та напитися,
А у чужій стороночці
Ні до кого прихилитися.

Прихилюсь я до явора,
Яворонько та не батенько,
Шумить, гуде, гілля ломить,
А до мене й не говорить.

Прихилюсь я до липочки,
А липочка не матіночка,
Шумить, гуде, гілля ломить,
А до мене й не говорить.

Ой вийду я на вулицю,
Роблять мене «заволокою»,
Кажуть мені річку брести
Широкую та глибокую.

Ой піду я на вулицю,
На вулиці кремінці крешуть.
Ой вийду я на вулицю,
А на мене вороги брешуть.

Крешіть, крешіть, кремінчики,
Тільки іскри не видавайте.
Брешіть, брешіть, воріженьки,
Жалю мені не завдавайте.

Походження та примітки

Не жаль мені на галочку. Запис 1921 р. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, од. зб. 58, арк. 118.

Мелодія ОЙ У ПОЛІ ДВІ ТОПОЛІ, ОДНА ДРУГУ ТА Й ВИХИТУЄ

Джерело

Тематичні розділи

  • Жаль за батьківським домом. Лиха свекруха
  • Пісні родинного життя
  • Родинно-побутові пісні