Українські народні пісні

НЕ НАСТУПАЙ, ЛИТВА
Українська народна пісня

Не наступай, литва,
Буде між нами битва:
Будемо воювати,
Мариночки не давати!

Походження та примітки

Не наступай, литва. БО, од. зб. 186, арк. 100, № 26. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 82.